Obwieszczenie nr AU.6733.8.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.8.2016 z dnia 5 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV, LINII KABLOWEJ NN 0,4 KV, STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ ORAZ ZŁĄCZY KABLOWYCH NN  MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 24, 22/11, 22/1, 25/37, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/38, 25/39, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/46, 25/54, arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf