Obwieszczenie nr AU.6733.31.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.31.2016 z dnia 5 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICACH: WYSPIAŃSKIEGO, NIEPODLEGŁOŚCI, PIASKI W PLESZEWIE ORAZ W ULICY PIASKOWEJ W ZIELONEJ ŁĄCE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1113/1, 1114 (am.21), 2358/1, 2350/5, 2357/2 (am.27), 2079/1, 2078/13, 2078/18 (am.30), 2421/15 2421/16, 2421/19, 2421/24, 2384/2 2419/6, 2415/5, 2412/8, 2413/8, 2414/5, 2412/10, 2421/21 (am.32), 2384/1 (am.40), obręb Miasto Pleszew dz. nr 111, 297, 271, 111/1, 83/2, 108, 83/1, 109, 106/1, (am.1), obręb Zielona Łąka.
 
Pobierz dokument - format pdf