Obwieszczenie nr AU.6730.124.2014.2015.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6730.124.2014.2015.2016 z dnia 5 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY DO 1,8 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 200, AM - 1, OBRĘB LENARTOWICE, GM. PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf