Protokół nr XII/2016 z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 10 marca 2016 r.

Protokół nr XII/2016 z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 10 marca 2016r.