Obwieszczenie AU.6733.15.2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2016 z dnia 12 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn 63 PE O DŁUGOŚCI OK. 200 m W ULICY ŁĄKOWEJ W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 80/1, 80/2, 65, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf