Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie: zasad udzielania stypendium naukowego dla uczniów realizowanego w ramach programu : Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym"; Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój intelektualny dzieci i uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2006.
 
Pobierz teskt uchwały -format pdf