Obwieszczenie AU.6733.16.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.16.2016 z dnia 16 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 384/18, 384/19 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79 W PLESZEWIE W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PODDASZE Z WYDZIELONYMI POMIESZCZENIAMI STRYCHOWO – GOSPODARCZYMI NA POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU.
 
Pobierz dokument - format pdf