Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 maja 2016 r.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 18 maja 2016 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032.

 

4.      4. Zamknięcie obrad.