Obwieszczenie AU.6733.13.2016 z dnia 20 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.13.2016 z dnia 20 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM CZĘŚCI OBIEKTU NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SOWINIE BŁOTNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 384, 385, AM.1, OBRĘB SOWINA BŁOTNA, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf