Obwieszczenie AU.6730.58.2016 z dnia 25 maja 2016 r.

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „dobudowa schodów zewnętrznych i podnośnika pionowego (windy) dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 w Taczanowie Drugim na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 165/1, arkusz mapy 1, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew”.

Pobierz dokument - format pdf