Obwieszczenie AU.6730.59.2016 z dnia 25 maja 2016 r.

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 w Taczanowie Drugim na lokal użytkowy - przychodnia zdrowia na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 165/1, arkusz mapy 2, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew” .

Pobierz dokument - format pdf