Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Uchwała  Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zatwierzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 
Pobierz tekst uchwały - format pdf