Zarządzenie Nr 76/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 76/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2016 - 2018.

Pobierz dokument - format pdf