Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 02 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 784/3, 789/9, 879, ARK. MAPY 20, OBRĘB MIESTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - fomat pdf