Obwieszczenie nr AU.6730.94.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „budowa fermy drobiu z zapleczem” na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 6 i 7, arkusz mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf