Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w 2015 roku

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w 2015 roku w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"

Pobierz wykaz - format pdf