Obwieszczenie AU.6733.16.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.16.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 384/18 I 384/19 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79 W PLESZEWIE W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PODDASZE Z WYDZIELONYMI POMIESZCZENIAMI STRYCHOWO – GOSPODARCZYMI NA POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU NA TERENIE DZIAŁEK NR 384/18, 384/19, AM.19, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf