Obwieszczenie nr AU.6733.20.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.20.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NN Z WOLNOSTOJĄCYMI KABLOWYMI ROZDZIELNICAMI SZAFOWYMI ORAZ MUFAMI NN, DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ DO ZWIĘKSZONEGO POBORU MOCY ORAZ DEMONTAŻ ZŁĄCZA KABLOWEGO NN W UL. MALINIE W PLESZEWIE.
 
Pobierz dokument - format pdf