Zarządzenie Nr 89/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 89/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz tekst zarządzenia  - format pdf