Obwieszczenie nr AU.6730.58.2016 z dnia 20 czerwca 2016r.

Obwieszczenie nr AU.6730.58.2016 z dnia 20 czerwca 2016r.
„Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych i podnośnika pionowego (windy) dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 w Taczanowie Drugim na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 165/1, arkusz mapy 1, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew”

Pobierz tekst obwiszczenia - format pdf