Obwieszczenie nr AU.6730.59.2016 z dnia 20 czerwca 2016r.

Obwieszczenie nr AU.6730.59.2016 z dnia 20 czerwca 2016r.
” Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 w Taczanowie Drugim na lokal użytkowy - przychodnia zdrowia na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 165/1, arkusz mapy 2, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew”

Podbierz tekst obwieszczenia - format pdf