Obwieszczenie AU.6733.22.2016 z dnia 17-06-2016

Obwieszczenie AU.6733.22.2016 z dnia 17-06-2016 o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 203, 148, 194/20, 194/19, 195, 183, 182, 194/17, AM.1, OBRĘB JANKÓW, GMINA PLESZEW".

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf