Obwieszczenie AU.6733.15.2016 z dnia 22-06-2016

Obwieszczenie AU.6733.15.2016 z dnia 21-06-2016 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W REJONIE ULICY ŁĄKOWEJ W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 80/1, 80/2, 65, ARK. MAPY 16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW".

Pobierz obwieszczenie - format pdf