Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR.III.746.45.2016.8 z dnia 16-06-2016r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR.III.746.45.2016.8 z dnia 16-06-2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii elektor energetycznej 15 kV

Pobierz ogłosznie - format pdf