Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007

Uchwała IV/28/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia  wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Pobierz teskt uchwały - format pdf