Zarządzenie Nr 88/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz tekst zarządzania - format pdf