Zarządzenie Nr 83/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 83/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf