Zarządzenie Nr 96/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 96/VII/20016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2016 r.w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.

Pobierz tekst zarządzania - format pdf