Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r.

Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r. wydanego w sprawie NK.Ka.I-3.0911-31/07 z dnia 30 stycznia 2007r. stwierdzającego nieważność  Uchwały III/18/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
 
Pobierz teskt uchwały - format pdf