Obwieszczenie nr AU.6733.25.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.25.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W REJONIE ULIC KOŚCIELNEJ I WAWRZYNIAKA W KOWALEWIE, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 86, 96, 98/2, 97/7, 97/6, 97/8, 97/3, 97/9, 97/10,AM.12, DZ. NR. 34, 26, 29/1, 29/4, 27, 28/1, 28/4, 29/3 30, 33, 35, AM.23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf