Obwieszczenie nr AU.6733.26.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.26.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, UL. SUCHORZEWSKA, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 36, 35/1, 34, 33, 97/10, 97/11, 98/2, 37/14, 37/13, 37/12, 37/11, 37/10, 37/9, 37/8, 37/7, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf