Zarządzenie Nr 104/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 104/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnoz zapotrzebowania w zakresie kształcenia ogólnego gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf