Uchwała Nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r.

Uchwała Nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 21 kwietnia w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
 
Pobierz teskt uchwały - format pdf