Uchwała nr XV/173/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/173/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 
Pobierz dokument - format pdf