Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr XV/176/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 
Pobierz dokument - format pdf