Protokół nr XIV/2016 z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18 maja 2016 r.

Protokół nr XIV/2016 z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18 maja 2016 r.