Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN, LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ LINII NISKIEGO NAPIĘCIA ZASILAJĄCEJ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE NA TERENIE DZIAŁEK NR 56, 62, 36, 57/2, 58, AM. 56, dz. nr 89, 88, 90, 87, 156, 86, 93, 94, 85, 111, 112, 64, 70, 146, 145, AM.2, OBRĘB ZAWIDOWICE, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf