Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 8/2016 (znak sprawy AU.6733.2.2016) z dnia 31.03.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej nN – zmiana sposobu zasilania istniejącej linii napowietrznej nN miejscowości Zielona Łąka” na terenie działek nr 300, 301, 302, 313/2, am.1, obręb Zielona Łąka gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf