Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r.

Uchwała Nr   VI/38/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca  2007r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Pobierz tekst uchwały - format pdf