Obwieszczenie AU.6733.17.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GRZYBOWEJ, MALINOWEJ, ZBOŻOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA na terenie działek nr 74/22, 74/15, 74/6, 74/19, 109, 111/1, 305/1, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf