Obwieszczenie AU.6733.19.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY POZNAŃSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 48/1, 193, 194/2, 199/1, AM.15, DZ. NR 207/2, ARK. MAPY 16, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf