Obwieszczenie AU.6733.20.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NN Z WOLNOSTOJĄCYMI KABLOWYMI ROZDZIELNICAMI SZAFOWYMI NN ORAZ MUFAMI NN, DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ DO ZWIĘKSZONEGO POBORU MOCY, DEMONTAŻ ZŁĄCZA KABLOWEGO NN”. na terenie działek nr 3688/1, 3688/2, 3646/5, 2986/24, 2986/42, 2986/44, am. 34, obręb Miasto Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf