Obwieszczenie AU.6733.23.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 11/1, 11/2, 26/1, 26/3, 30, am.3 oraz dz. nr 66/4, 66/5, am.1, OBRĘB BRZEZIE, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf