Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew
 
Pobierz tekst uchwały - format pdf