Obwieszczenie AU.6733.30.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.30.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY LENARTOWICKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1972/1, 1964/1, 1963/1, 1966/8, AM.23 ORAZ DZ. NR 1933/2, AM.8, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf