Obwieszczenie AU.6721.43.2016 z dnia 22 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6721.43.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-zachodniej części miasta Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf