Zarządzenie Nr 105/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 105/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 
Pobierz dokument - format pdf