Zarządzenie Nr 106/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 106/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Miasta i Gminy Pleszew w zakresie podpisania umowy, realizacji projektu i zawarcia umowy partnerskiej dotyczących projektu „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” realizowanego w latach 2016 – 2018 w ramach Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 
Pobierz dokument - format pdf