Obwieszczenie AU.6733.31.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.31.2016 z dnia 27 lipca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN NA TERENIE DZIAŁEK NR 160, 200, 158/3, 158/4, 152, 150, 143, AM.3, OBRĘB GRODZISKO, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf