Zarządzenie Nr 116/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 116/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Pobierz dokument - format pdf